Nastupno predavanje Mirjane Lichtner, dipl.iur.

Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba

 

Da je zadaća trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba građanima pružiti  najbolju uslugu te između ostalog osigurati zdrav, siguran i urbani stil i način života moći će se čuti na nastupnom predavanju sveučilišne specijalistice javne uprave Mirjana Lichtner, dipl.iur. koja je  u postupku je izbora u nastavno zvanje predavač, za područje društvenih znanosti, polje pravo.  Predavanje s naslovom „Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba“ održat će se 7. ožujka u 11.30 sati na Effectus veleučilištu, u dvorani Mljet Effectus veleučilišta, Kennedyev trg 2.  

Dugogodišnje iskustvo u javnoj upravi Mirjana Lichter započela je u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, gdje tijekom deset godina radila na normativnim, upravno-pravnim, međunarodnim, protokolarnim i ostalim poslovima te obnašala razne funkcije od načelničkih za zaštitu kulturne baštine, informiranja, medija i dr. pa do pozicije tajnika Kabineta ministra. Sudjelovala je u izradi propisa s područja kulture, kulturne baštine te medijskog zakonodavstva. Također, bila je članica radnih skupina za pregovore prilikom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju (1. Sloboda kretanja roba, Poglavlje 7. Pravo intelektualnog vlasništva, Poglavlje 10. Informacijsko društvo i mediji, Poglavlje 29. Carinska unija te je sudjelovala u radu Radne skupine za pregovore za poglavlje Porezi).

Od  2007. Mirjana Lichter je zaposlena u Gradu Zagrebu.  2013. izabrana je za Tajnicu Gradske skupštine Grada Zagreba, a od 2019. zbog preustroja imenovana je pročelnicom Stručne službe Gradske skupštine, gdje radi i danas.  Voditeljica je radnih skupina za pripremu i provođenje lokalnih izbora, predsjedničkih izbora, izbora za europski parlament, izbora za nacionalne manjine i izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, za Grad Zagreb. Od 2013. do danas pokreće projekt i intenzivira rad na digitalizaciji sjednica Gradske skupštine te uvodi elektroničko glasovanje i „sjednicu bez papira“, kao i on-line sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba. Glavna je urednica Službenog glasnika Grada Zagreba od 2013.

Članica je Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora u dva saziva (9. i 10. saziv Hrvatskoga sabora), gdje svojim aktivnim sudjelovanjem i prijedlozima doprinosi kvalitetnijem rješavanju pitanja od interesa za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Svojim dugogodišnjim radom u državnoj upravi kao i u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  osobito na upravljačkim i organizacijskim poslovima kao i na upravno-pravnim, normativnim i inspekcijskim poslovima, poslovima međugradske i međunarodne suradnje, europskim poslovima i dr., te na uredničkim položajima, stjecala je široka znanja i vještine koje i danas uspješno primjenjuje.

Autorica je nekoliko članaka te aktivno predaje studentima koji u sklopu svojih kolegija stječu i proširuju znanja o javnoj upravi, a osobito lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Zahvaljujemo Mirjani Lichter na povjerenju i želimo joj puno profesionalnog uspjeha i osobnog zadovoljstva u svim izazovima koje je očekuju.

 

 

 

 

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS