Održana sjednica Poslovno gospodarskog savjeta EFFECTUS

Na EFFECTUS poduzetnički studiji – visokom učilištu dana 11. svibnja 2022. godine održana je sjednica Poslovno gospodarskog savjeta.

Poslovno gospodarski savjet savjetodavno je tijelo sastavljeno od uglednih članova akademske, poslovne i šire društvene zajednice koji se zalažu i promiču uspješan rad i razvoj EFFECTUS poduzetnički studiji – visokog učilišta. Savjet, kroz razmjenu međusobnih iskustava njegovih članova, daje strateške smjernice razvoju i radu EFFECTUS poduzetnički studiji – visokom učilištu s ciljem učvršćivanja veza između gospodarstva i visokog obrazovanja, kao i boljeg pozicioniranja EFFECTUS-a u akademskoj zajednici te u gospodarstvu.

Glavni fokus održane sjednice bio je prikaz usvojenih izmjena stručnog studija Financije i poslovno pravo kao i predstavljanje rezultata istraživanja o zapošljivosti diplomiranih studenata EFFECTUS poduzetnički studiji – visokog učilišta.

Osim navedenih tema, predstavljeni su i rezultati istraživanja o percepciji veleučilišta i visokih škola te prikaz aktivnosti o EPI-u (EFFECTUS poduzetničkog inkubatoru), a predsjednik Upravnog vijeća informirao je članove Savjeta o promjenama koje slijede u slučaju usvajanja novog Zakona o znanstvenoj djelanosti i visokom obrazovanju.

Savjeti i komentari predstavnika gospodarstva, i ovog puta, doprinijeli su razvoju obrazovnog procesa, a posebice razvoju studijskih programa, kompetencija i vještina koji su potrebni na tržištu rada.

Poslovno gospodarski savjet EFFECTUS poduzetnički studiji – visokog učilišta čine dokazani stručnjaci iz gospodarske prakse: Marko Aralica (MONTING d.o.o.), Damir Brkić (KENTBANK d.d.), Josip Budimir (FRANCK d.d.), Hrvoje Filipović (GRANOLIO d.d.), Ivan Gadže (TOKIĆ d.o.o.), Nikola Gomerčić (AGROLAND d.o.o.), Peter Jambrek (EVRO-PF), Dražen Jurković (UPUZ), Marija Kalinić (ESM – Eppur si muove), Slaven Kufner (KUFNER GRUPA d.o.o.), Željko Lovrinčević (EKONOMSKI INSTITUT ZAGREB), Mislav Malenica (CroAI/MINDSMITHS d.o.o.), Michael Markota (ALCA d.d.), Željko Menalo (M SAN GRUPA d.o.o.), Slobodan Mihalj (HEMCO d.o.o.), Joško Miliša (PROSPERUS-INVEST d.o.o.), Ana Odak (GITONE KVARNER d.o.o./ LIBURNIA), Dean Šparavec (ALFA STAN GRUPA d.o.o.), Dubravko Štimac (PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.), Ariana Vela (AVELANT d.o.o.), Mihovil Žužul (ŠKOLSKA KNJIGA d.d.).

 

 

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS