U skladu s deklariranom vizijom i misijom, pozitivnim elementima dosegnutog razvoja, uvažavanja promjena u okruženju te anticipiranja nadolazećih promjena, EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište je dokumentom Strateški okvir razvoja 2016. – 2020. utvrdio tri strateška cilja te razradila koncept programskog razvoja u promatranom razdoblju.

Prilikom određivanja strateških ciljeva za razdoblje 2016. – 2020. bilo je potrebno uvažiti da je EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište uspješno ostvario ciljeve koji su bili zacrtani dokumentom Strateški okvir razvoja 2011. – 2015. Tijekom tog razdoblja EFFECTUS je izgradio jedinstvene studijske programe povezujući znanstvene discipline financije i pravo, nastavni model temeljen na akademskoj izvrsnosti i koji se prepoznaje po malim skupinama i interaktivnoj nastavi i s kontinuiranim nastojanjem za prijenosom praktičnog znanja i iskustava. Ovako opisane akademske aktivnosti podržavane su kvalitetnim i stručnim poslovnim sustavom, što je sveukupno rezultiralo u prepoznavanju i tržišnom pozicioniranju EFFECTUS-a kao jedinstvene i respektabilne ustanove visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Također, unatoč teškoj ekonomskoj situaciji s kojom je suočeno cjelokupno društvo, EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište je u razdoblju 2011. – 2015. uspio u ostvarenju svojih zacrtanih ciljeva pri čemu se oslonio i vodio svojim dugoročnim ciljevima:

  • postaviti nove standarde kvalitete i akademske uspješnosti koji mogu poslužiti kao benchmark ostalim akademskim institucijama u Hrvatskoj i regiji.
  • osigurati financijsku stabilnost i sposobnost trajnog poslovnog djelovanja uz kontinuirano povećanje razine kvalitete i standarda EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište kao ustanove visokog obrazovanja.

Višegodišnje recesijsko razdoblje, gubitak radnih mjesta, kao i pad općeg životnog standarda neminovno su imali za posljedicu i gubitak povjerenja u prednosti visokog obrazovanja. Međutim ta činjenica, kao i opća situacija u gospodarstvu, nisu smanjili radne ambicije i predanost EFFECTUS-a postizanju ciljeva. U navedenom je razdoblju EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište iz godine u godinu kontinuirano povećavao broj upisanih studenata što pokazuje da ga okruženje prepoznaje kao instituciju koja uspješno odolijeva recesijskoj situaciji hrvatskog gospodarstva. Ključni faktori tog uspjeha prepoznaju se u činjenici da je  EFFECTUS nositelj mentalnog sklopa uspjeha, kvalitete, izvrsnosti i potpune predanosti postizanja zacrtanih ciljeva.

Na temeljima prethodno opisane prve faze (faza nastajanja, građenja i rasta  ustanove visokog obrazoavnja) usvojen je novi strateški okvir za sljedeće razdoblje. Taj strateški okvir ukazuje na potrebu nastavljanja kretanja u smjerovima koji su zacrtani u prethodnom razdoblju i čini strateško usmjerenje daljnjeg razvoja vrhunske ustanove visokog obrazovanja. Bit će to razdoblje daljnjeg razvoja i rasta, unapređenja, nadgradnje i širenja mogućnosti i razdoblje izazova na koje je EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište spreman odgovoriti.