Financije i poslovno pravo

Naziv: Financije i poslovno pravo

Vrsta: Stručni studij

Razina: Preddiplomski, 6 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Trajanje: 3 akademske godine, 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Stručni naziv: Stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije

Način studiranja: redovni i izvanredni

Nastavak usavršavanja: Na specijalističkim diplomskim stručnim studijima kojima se stječe još dodatnih 120 ECTS bodova

 

Osnovne karakteristike:

  • jedinstven interdisciplinarni studij koji daje najtraženije kompetencije iz područja financija i područja poslovnog prava
  • program temeljen na praktičnoj primjeni stečenog znanja
  • po završetku trogodišnjeg studija, stječe se zvanje prvostupnika/prvostupnice ekonomije i 180 ECTS
  • mogućnost PRIJELAZA NA DRUGU ili TREĆU GODINU STUDIJA
VIDEO kutak

Zamisli! Pravo za čitav život!

Temeljite mišljenje na analitičkom znanju!

 

Naučite tajne poduzetništva…

Jedinstveni studij Financije i poslovno pravo

Budućnost je danas

MAT STAT…stres free zona