Financije i poslovno pravo

Upiši studij Financije i poslovno pravo

Upiši preddiplomski stručni studij Financije i poslovno pravo i pronađi odgovore na zahtjeve koje nameće informacijska era, kao i brzi razvoj novih tehnologija, ali i zadovolji potrebe u širokom opsegu tržišnog i poduzetničkog poslovanja.
Postani dio jedinstvenog studijskog programa koji predstavlja novinu u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, ali i šire regije!

Postani prvostupnik / prvostupnica ekonomije na modernom privatnom studiju!

Osnovne karakteristike:

  • jedinstven interdisciplinarni studij koji daje najtraženije kompetencije iz područja financija i područja poslovnog prava
  • program temeljen na praktičnoj primjeni stečenog znanja
  • po završetku trogodišnjeg studija, stječe se zvanje prvostupnika/prvostupnice ekonomije i 180 ECTS
  • mogućnost PRIJELAZA NA DRUGU ili TREĆU GODINU STUDIJA

Poslovi za koje su studenti osposobljeni

Studij financija i poslovnog prava priprema te za široki spektar zanimanja vezanih uz poslovanje. Izdvajamo samo neke od poslova za koje su studenti osposobljeni po završetku preddiplomskog studija Effectusa:

– upravni i neupravni poslovi u sustavu državne uprave i lokalne uprave i samouprave

– računovodstveni poslovi u bankama, štedionicama, fondovima, osiguravajućim društvima i drugim financijskim institucijama

– računovodstveni poslovi u svim vrstama poduzeća, ustanova i institucija

– brokerski i dilerski poslovi na robnim burzama, burzama vrijednosnica, novčanim tržištima i burzama usluga (u zemlji i u inozemstvu)

– poslovi u računovodstvenim servisima

– financijski poslovi u svim vrstama poduzeća, ustanova i institucija

– poslovi u poduzećima koja se bave financijskim konzaltingom, financijskim analizama, izradom poslovnih planova i investicijskih projekata i dr.

– financijski poslovi u okviru financijskih institucija, banaka, štedionica, fondova, osiguravajućih društava i slično

– poslovi računovodstva i financija u državnoj upravi

– svi tipični pravnički poslovi u trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, sindikatima

Poslodavci partneri studija

Nema teorije bez prakse i prakse bez teorije. Povodeći se ovim aksiomom, EFFECTUS nastoji što više prožeti svoj nastavni program praktičnim primjerima i suradnjom s poslovnom zajednicom.

Naziv: Financije i poslovno pravo

Vrsta: Stručni studij

Razina: Preddiplomski, 6 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Trajanje: 3 akademske godine, 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Stručni naziv: Stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije

Način studiranja: redovni i izvanredni

Nastavak usavršavanja: Na specijalističkim diplomskim stručnim studijima kojima se stječe još dodatnih 120 ECTS bodova

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.
Za detaljne informacije posjetite stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju? Trebaš savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.
Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa i kontaktiraj nas.