Započeli upisi za sedmu generaciju polaznika „Menadžer u zdravstvenim sustavima“

EFFECTUS visoko učilište u suradnji sa Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske od 19.01.2023. god. provodi program jednogodišnjeg usavršavanja “Menadžer u zdravstvenim sustavima” za sedmu generaciju polaznika.
________________________________________

Autor projekta i voditelj programa:
mr. Dražen Jurković, dr.med.

Program usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima namijenjen je:
– ravnateljima, zamjenicima i pomoćnicima ravnatelja
– predsjednicima upravnih vijeća
– rukovoditeljima ekonomsko – financijskih službi
– rukovoditeljima pravnih službi
– pročelnicima županijskih ureda za zdravstvo i njihovim suradnicima
– privatnim zdravstvenim djelatnicima
– poslovnim partnerima zdravstvenih ustanova i drugim zainteresiranim osobama za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima

Nastavni plan – program usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima

Modul

 

Predmet – nastavne cjeline

 

Nositelj

 

Br. nast. sati

 

1.

 

Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenog sustavamodeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a

 

Mr. Dražen Jurković, dr.med. Prim. Siniša Varga, dr.med.dent.

 

34

 

2.

 

Osnove menadžmenta i upravljanje ljudskim potencijalima

 

Dr.sc. Đuro Horvat

 

8

 

3.

 

Ekonomsko-medicinske postavke bolničkog sustava, DTS, DTP

 

Prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med. Prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med. Prof.dr.sc. Marko Banić, dr.med. Ivan Lukovnjak, dipl.oec.

 

30

 

4.

 

Organizacija primarne zdravstvene zaštite u RH- DZ, ZZJZ, ZHM

 

Dr.sc. Miroslav Hanževački, dr.med. Prim.mr. Maja Grba-Bujević, dr.med. prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med. 

 

12

 

5.

 

Politika lijekova i farmakoekonomija

 

Dr.sc. Luka Vončina, dr.med. Sani Pogorilić, mr.pharm. Boris Lukovnjak, mag. oec.

 

14

 

6.

 

Komunikacijske vještine i odnosi s medijima

 

Andreja Šantek, dipl.novinar Ivana Rimac Lesički, dipl.novinar

 

16

 

7.

 

Pravni okvir funkcioniranja zdravstvenog sustava RH

 

Tanja Paun,mag.iur. Dr.sc. Ksenija Klasić Mr.sc. Jasminka Katić-Bubaš, dipl.iur.

 

15

 

8.

 

Financijsko izvještavanje i javna nabava u zdravstvenim ustanovama

 

Mr.sc. Ivan Idžojtić Antoaneta Bilić dipl.oec.

 

10

 

9.

 

Osnove zaštite na radu i prava iz radnog odnosa

 

Ivan Božajić, struč.spec.ing.sec. Darko Milković, mag.iur.

 

10

 

10.

 

Obvezni doprinosi i porezni aspekti

 

Dr.sc. Marija Zuber, dipl.oec.

 

6

 

11.

 

Upravljanje kvalitetom, medicinske tehnologije i e-zdravstvo

 

Doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr.med. Zvonimir Šostar, dr.med.

 

16

 

12.

 

Privatno zdravstvo i medicinski turizam

 

Dr.sc. Tomislav Madžar, dr.med.spec.

 

10

 

13.

 

Gosti predavači

 

dr. sc. Vjekoslav Jeleč, dr.med. Tatjana Prenđa Trupec, mag.ing.el.MBA, Velibor Drakulić, dr. med. Marija Pećanec, dipl. Iur., doc.dr.sc. Aljoša Šestanović

 

14

 

   

UKUPNO

 

195

 

Nakon završetka ovog programa polaznik stječe znanja i vještine za upravljanje zdravstvenim ustanovama na svim razinama zdravstvenog sustava, te će biti osposobljen analizirati mikroekonomske i makroekonomske aspekte ekonomike zdravstvenog sustava, izmjeriti učinkovitost sustava i ishoda zdravstvenih intervencija, primijeniti zakonodavne norme na procese upravljanja zdravstvenim sustavom, primijeniti zdravstvene politike i pravni okvir kojima su definirani ciljevi na proces upravljanja zdravstvenim sustavom, koristiti informacije iz računovodstvenih evidencija za donošenje poslovnih odluka.
Mogućnost pregleda snimki predavanja/nastave putem linka.
________________________________________
Za evidenciju prijave potrebno je popuniti ONLINE prijavnicu putem linka.

 

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS