Nastavnici

bojan.tomic2@gmail.com

Predmeti

i

Financijski instrumenti i instrumenti osiguranja rizika

dr. sc. Bojan Tomić

Predavač

Rođen 29.06.1982. godine u Banja Luci. Svoj dodiplomski studij završava 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Nakon završenog dodiplomskog studija, upisuje diplomski studij, smjer Bankarstva, financija i osiguranja na Visokoj poslovnoj školi u Zagrebu, gdje 2011. godine brani diplomski rad na temu „Izdavanje i trgovanje obveznicama u RH“. Formalno obrazovanje nastavlja na poslijediplomskom specijalističkom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Uz pohvalu te preporuku za upis na doktorski studij, 2014. godine brani završni rad „Utjecaj makroekonomskih pokazatelja na promjenu vrijednosti CROBEX-a“. 2021. godine brani doktorsku disertaciju “Modeliranje tehnologije distribuiranoga zapisa i njena primjena” na poslijediplomskom doktorskom studiju Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Posjeduje certifikate ovlaštenog internog revizora i ovlaštenog računovođe, te je član je udruge Hrvatski računovođa, kao i Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Svoje radno iskustvo stekao je tokom višegodišnjeg rada kroz više organizacijskih jedinica unutar HEP ODS-a, a od 2018. godine radi na mjestu voditelja Odjela za financije u Sektoru za ekonomske poslove. Na Effectus Visokom učilištu angažiran je kao vanjski suradnik 2011. godine. U nastavno zvanje višeg predavača na području društvenih znanosti, polje ekonomija, izabran je 2019. godine.

Svoj je znanstveni i istraživački interes usmjerio na izučavanje poslovnih financija, financijskih tržišta, financijskih instrumenata i njihovih izvedenica, suvremenih financijskih tehnologija, kriptovaluta, kao i izučavanje i ispitivanje dinamike pojava na financijskim tržištima.