Suvremene financijske tehnologije

Nastavnici Bojan Tomić

Asistenti 

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 30

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj izučavanja ovog predmeta je upoznavanje studenta s različitim tehnološkim inovacijama primjenljivim u financijskom sektoru. Područje suvremenih financijskih tehnologija je inovativno područje koje se rapidno razvija. Pohađajući predmet, student bi trebao steći objedinjeno znanje koje nadilazi desetke različitih internet i drugih izvora. Sadržaj predmeta obuhvaća Fintech industriju u širem i užem smislu. Prva, šira razina sveobuhvatno promatra nova tehnološka i programska dostignuća i njihovu praktičnu primjenu u području financija. Druga, uža razina ispituje temelje blockcahin tehnologije kroz više perspektiva, uključujući inženjerstvo, pravo kroz regulativni aspekt i ekonomski pogled na novi ekosustav kriptovaluta. Predmet je dizajniran tako da studentima pruži razumijevanje ključnih koncepata i razvoja oko blockchain tehnologije, kriptovaluta i tehnologije distribuiranog zapisa. Također, studente se upoznaje s osnovama funkcioniranja novog primarnog i sekundarnog tržišta kriptovaluta te im se prezentiraju tehnike strojnog učenja prilikom konstrukcije i analize portfelja kriptovaluta. Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije - razumjeti značaj tehnoloških inovacija u području financija - razlikovati pojedine segmente Fintech industrije - razumjeti mogućnosti primjene blockchain tehnologije i tehnologije distribuiranog zapisa b) specifične kompetencije - primijeniti alternativno kreditiranje kroz P2P tehnologiju - procijeniti utjecaj alternativnih tehnologija na tradicionalni bankarski i platni sustav - evaluirati praktičnu primjenu blockchain tehnologije u transakcijskom sustavu i primjenu tehnologije distribuiranog zapisa u korporativnom okruženju - odabrati programske alate specifične unaprijed definiranom cilju prilikom analize sekundarnog tržišta kriptovaluta
Sadržaj
Pregled financijskih inovacija omogućenih razvojem IT-a - Uvod i osnovni pojmovi Fintech područja. - Najnovija tehnološka dostignuća i njihova primjena u Fintech industriji. Pregled alternativa tradicionalnom bankarskom i transakcijskom sustavu. - Rizici i potencijalni problemi Fintech industrije. Uvod u kriptografiju i blockchain tehnologiju - Uvod i ciljevi kriptografije. Osnove simetrične i asimetrične kriptografije javnog ključa. Kriptografska funkcija sažimanja podataka (hash) i digitalni potpis. - Blockchain filozofija i pojam kriptoekonomije, token-ekonomije, mikro-token-ekonomije i makro-token-ekonomije. Vrste blockchain arhitekture i njihove karakteristike: javni, privatni, hibridni i konzorcij blockchain. - Koristi i primjena tehnologije distribuiranog zapisa (engl. distributed ledger technology - DLT). Blockchain i tehnologija kriptovaluta - Bitcoin nasuprot blockchain. Bitcoin adrese, transakcije i novčanici. - Arhitektura Bitcoin bloka: Merkle stablo, Merkle korijen, zaglavlje bloka i vremenska oznaka. Primjena kriptografije u tehnologiji kriptovaluta: konfirmacija transakcija digitalnim potpisom i kreiranje novog bloka iteracijom funkcije sažimanja. - Vrste i karakteristike konsenzus mehanizma: dokaz o radu (engl. proof of work - PoW), dokaz o ulogu (engl. proof of stake - PoS) i delegirani dokaz o ulogu (engl. delegated proof of stake – DpoS) - Kriptovalute kao nova digitalna imovina - Vrste kriptovaluta: platežne kriptovalute, blockchain ekonomije, utilizacijski tokeni, privatne i stabilne kriptovalute. Novih modeli token vrijednosnica i tokenizacije postojeće financijske i realne imovine. - Bitcoin protokol i lightning network. Ethereum protokol i pametni ugovori. - Regulatorni okvir kriptovaluta (provedba Howey testa). Infrastruktura tržišta kriptovaluta i token vrijednosnica - Primarna tržišta kriptovaluta: inicijalna ponuda (engl. initial coin offering - ICO) i inicijalna ponuda putem burze (engl. initial exchange offering - IEO). Sekundarna tržišta kriptovaluta: burze kriptovaluta i izvan-burzovno – OTC tržište. Pregled centraliziranih i decentraliziranih burzi, prednosti i nedostaci. - Primarno tržište token vrijednosnica kroz inicijalnu ponudu (engl. security token offering – STO). Sekundarna tržišta token vrijednosnica: pregled burzi i izvan-burzovnog OTC tržišta. - Pregled tržišta pasivnog dohotka: držanje kriptovalute, masternodovi, airdrops i tržišta s fiksnim dohotkom. Analiza tržišta blockchain imovine - Analiza tržišta blockchain imovine i povezanih rizika. Investicijska ne(prilika) - problem intrinzične vrijednosti i modela vrednovanja kriptovaluta. Problem varijabli koje determiniraju informacijski efikasno tržište – odsutnost konsenzusa očekivanih stopa prinosa. - Pojam strojnog učenja (engl. machine learning) i primjer upravljanja portfelja kriptovaluta strojnim učenjem. - Upoznavanje s alternativnim financijskim platformama – najam algoritamskih rješenja za upravljanje portfeljem kriptovaluta.
Ishodi učenja
I1 - Interpretirati utjecaj Fintech tehnologije na tradicionalni financijski sustav
I2 - Objasniti ulogu kriptografije u blockchain industriji
I3 - Prezentirati osnovna svojstva blockchain tehnologije, kriptovaluta i tehnologije distribuiranog zapisa
I4 - Prepoznati blockchain imovinu prema njihovoj vrsti i specifičnoj svrsi
I5 - Analizirati infrastrukturu tržišta kriptovaluta i token vrijednosnica
I6 - Interpretirati rezultate više različitih modela strojnog učenja primijenjenih na tržištu kriptovaluta
Obavezna literatura
Materijali s nastave (predavanja i vježbe), bilješke i objavljeni materijali za čitanje

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.