Bihevioralna ekonomija

Asistenti 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 14

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije • razumjeti važnost utjecaja ponašanja pojedinca na donošenje ekonomskih odluka • prilagođavati se promjenama i zahtjevima radne okoline • primijeniti stečena znanja i dati svoj doprinos procesu odlučivanja. b) specifične kompetencije • identificirati ključne pojmove važne za razvoj bihevioralne ekonomije • prepoznati problem heuristika i pristranosti u rješavanju poslovnih problema i poslovnom odlučivanju • kritički procjenjivati konstrukte bihevioralne ekonomije i njihovu primjenu u ekonomskom kontekstu • riješiti problem donošenja poslovne odluke primjenom znanja i vještina iz područja bihevioralne ekonomije • riješiti poslovni problem primjenom znanja i vještina iz područja bihevioralne ekonomije
Sadržaj
Uvod u bihevioralnu ekonomiju Što je bihevioralna znanost? Što je bihevioralna ekonomija? Povijesni razvoj bihevioralne ekonomije Diskusija o primjerima djelovanja bihevioralne ekonomije u okruženju Temeljni konstrukti bihevioralne ekonomije Motivacija i kognicija i njihov utjecaj na prosudbu i odlučivanje Heuristike i pristranosti i njihov utjecaj na prosudbu i odlučivanje Percepcija, emocije i ličnost i njihov utjecaj na prosudbu i odlučivanje Bihevioralna ekonomija, odlučivanje i izbor Odlučivanje u uvjetima rizika i nesigurnosti Iracionalno i racionalno ponašanje. Ograničena racionalnost Odlučivanje temeljem sadašnjih i budućih koristi. Očekivana korisnost, teorija očekivanog izbora Neuroekonomija Neuroznanost, Neuroekonomija, neuromarketing Dual-System Theory Bihevioralna ekonomija i organizacijsko ponašanje Percepcija organizacijske procedure Psihološki prihod. Financijska motivacija Predrasude o uzrocima radnog ponašanja Organizacijska kultura i vođenje Javne politike i bihevioralna ekonomija Indeks sreće Korisnost i percepcija korisnosti Utjecaj javne politike na odlučivanje i izbor pojedinca Ekonomske odluke o potrošnji i štednji Suvremena istraživanja i spoznaje iz područja bihevioralne ekonomije Metodološka analiza spoznaja i zaključaka analiziranih istraživanja Kreiranje projekata za primjenu aktualnih istraživanja u svakodnevnom poslovanju i radu
Ishodi učenja
I1 - Interpretirati zakonitosti i temeljne konstrukte bihevioralne ekonomije i područja njezine primjene u praksi.
I2 - Izvršiti evaluaciju elemenata na kojima se temelji odlučivanje i izbor pojedinca.
I3 - Kritički prosuđivati razloge ponašanja pojedinca u ekonomskom kontekstu i osnove neuroekonomije.
I4 - Argumentirati mišljenje o utjecaju spoznaja iz područja bihevioralne ekonomije na organizacije i organizacijsko ponašanje.
I5 - Obrazložiti utjecaj javnih politika na odluke i ponašanje pojedinaca.
I6 - Izvršiti evaluaciju suvremenih istraživanja i spoznaja iz područja bihevioralne ekonomije.
Obavezna literatura
Polšek, D. (ur.) i Bovan, K. (ur.) (2014): Uvod u bihevioralnu ekonomiju, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Bazerman, M. H. i Moore, D. A. (2012): Judgment in Managerial Decision Making 8th Edition, Wiley

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.