Osnove trgovačkog prava

Asistenti

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 45

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije - identificiranje ključnih pojmova - sustavno i smisleno argumentiranje stajališta - pisano i usmeno izražavanje b) specifične kompetencije - protumačiti osnovne pojmove i pravne izvore trgovačkog prava - interpretirati načela trgovačkog ugovornog prava - objasniti predugovorne aktivnosti te sklapanje trgovačkog ugovora - upotrijebiti zakonom propisane promjene u ugovorima - interpretirati zakonske razloge za uspostavu odgovornosti kao i prestanka obveza
Sadržaj
Opći dio trgovačkog prava Trgovački ugovor - uvod Predugovorne aktivnosti i aktivnosti prilikom sklapanja ugovora Ugovori s nedostatkom Promjene u ugovorima Učinci valjanog ugovora Odgovornost ugovornih strana Prestanak ugovorne obveze
Ishodi učenja
I1 - Identificirati osnovne pojmove, pravne izvore te povijesni razvoj trgovačkog prava.
I2 - Razložiti obilježja i načela trgovačkog ugovornog prava.
I3 - Razjasniti predugovorne aktivnosti i aktivnosti prilikom sklapanja trgovačkih ugovora.
I4 - Identificirati razloge nevaljanosti trgovačkih ugovora te instrumente za ugovorno pojačanje položaja ugovornih stranaka.
I5 - Upotrijebiti dopuštene promjene u ugovorima nakon sklapanja trgovačkih ugovora.
I6 - Razlikovati razloge koji dovode do odgovornosti ugovornih strana i prestanka ugovornih obveza.
Obavezna literatura
Verović M., Osnove trgovačkog (ugovornog) prava, Visoko učilište EFFECTUS, Zagreb, 2014. Zakon o obveznim odnosima Nastavni materijali s predavanja i vježbi

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.