Nastavnici

hrvoje.paukovic@huo.hr

Predmeti

i

Osiguranja i osiguravateljni rizici

mr. sc. Hrvoje Pauković

Predavač

direktor, Hrvatski ured za osiguranje, Zagreb

 Hrvoje Pauković je od 2007. godine direktor Hrvatskog ureda za osiguranje. Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu u Rijeci, gdje je stekao i zvanje magistra pravnih znanosti na poslijediplomskom studiju „Pravo međunarodne trgovine, prometa i osiguranja“ započeo je karijeru kao odvjetnički vježbenik. Osigurateljnu karijeru započeo je 2001. godine u Croatia osiguranje d.d., a 2004. godine imenovan je za direktora Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove.

Položio je pravosudni ispit, stekao kvalifikaciju ovlaštenog posrednika u trgovini vrijednosnim papirima – broker, a završio je i usavršavanje na području osiguranja na School of Insurance, St. John’s University u New Yorku, SAD.

Gostujući predavač je na Pravnom fakultetu u Zagrebu i Rijeci i predavač na Effectus visokom učilištu u Zagrebu. Član je Izvršnog odbora Europskog udruženja osiguratelja i reosiguratelja (Insurance Europe), potpredsjednik Council of Bureaux (Brussels) u razdoblju 2014.-2017. godine (Council of Bureaux), gdje je nakon dva mandata u Upravnom odboru sada u Nadzornom odboru. Član je Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca, Udruge financijskog poslovanja a od lipnja 2021. godine i dopredsjednik Udruge. Član je Radne skupine za provedbu i praćenje Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske). Predsjednik je Hrvatske udruge za pravo osiguranja, nacionalne podružnice AIDA International.