Asistenti 

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 30

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj predmeta je stjecanje uvida studenata o pravu osiguranja, značaju ove grane prava, poveznice s drugim granama prava i razlozima njenog izučavanja. Studenti će steći specifična znanja o statusnom i ugovornom pravu osiguranja u teoriji i praksi kroz izučavanje općih instituta prava osiguranja i pozitivnog prava Republike Hrvatske. Na taj način studenti će biti osposobljeni za rad u društvima za osiguranje, ali i drugim profilima trgovačkih društava s obzirom na gospodarski značaj prava osiguranja, a stečena znanja bit će od koristi i privatnim poduzetnicima. Kroz predavanja stječe se teoretsko znanje prava osiguranja i upoznavanje s njegovim institutima, a sustav vježbi omogućuje ovladavanje neophodnim praktičnim znanjima.
Sadržaj
1. Općenito o osiguranju – pojam i značaj osiguranja (rizik, predmet osiguranja, premija, osigurani slučaj, svota osiguranja) - ishod 1; 2. Ugovor o osiguranju (obilježja, ugovorne stranke i njihove obveze, sklapanje ugovora, polica osiguranja, prestanak ugovora) - ishod 2; 3. Osiguranje imovine (svrha, nadosiguranje, podosiguranje, suosiguranje, reosiguranje, osiguranje od odgovornosti) - ishod 3; 4. Osiguranje osoba (osiguranje života i osiguranje od nesretnog slučaja, polica osiguranja života, osiguranje treće osobe, otkup i zalaganje police osiguranja života) - ishod 4; 5. Obvezna osiguranja u prometu (osiguranje od automobilske odgovornosti, kasko osiguranje, naknada štete iz ugovora o osiguranju iz automobilske odgovornosti) - ishod 5; 6. Statusno pravo osiguranja u Republici Hrvatskoj (vrste društava za osiguranje, uprava i nadzorni odbor društva za osiguranje, nadzor, posredovanje i zastupanje u osiguranju) - ishod 6.
Ishodi učenja
I1 - Definirati osiguranje i objasniti osnove pojmove (rizik, premija, osigurani slučaj) te značaj osiguranja u gospodarstvu.
I2 - Interpretirati ugovor o osiguranju i pravilno ga primijeniti u praksi.
I3 - Analizirati ugovor o osiguranju imovine i njegove sastavnice.
I4 - Primijeniti u praksi ugovor o osiguranju osoba.
I5 - Objasniti obvezna osiguranja u prometu i primijeniti u praksi stečena znanja o rješavanju odštetnih zahtjeva iz ugovora o osiguranju automobilske odgovornosti.
I6 - U praksi primijeniti stečena znanja o statusnom pravu osiguranja (vrste društava za osiguranje, posredovanje i zastupanje u osiguranju, nadzor).
Obavezna literatura
• Drago Pavić, Ugovorno pravo osiguranja – komentar zakonskih odredaba, Tectus, Zagreb, 2009. (str. 1-140.) • Priručnik i materijali s nastave (Na Infoeduci u rubrici Nastavni materijali i obrasci)

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.