Karijera i organizacija

Asistenti 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Namjena i cilj predmeta: Predmet studente upoznaje s procesima u poslovnoj okolini organizacije i osposobljava ih za njihovu analizu, sintezu i predviđanja rješenja i njihovih posljedica. Razvija njihovu socijalnu osjetljivost, autonomiju, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, samoevaluaciju i težnje po kvaliteti. Studentu omogućava razumijevanje razvoja osobne karijere u novoj ekonomiji, te razumijevanje novih pojava kao što su stopa zapošljivosti osobe i kompetencije zaposlenika.
Sadržaj
Razvoj karijere kao kombinacija različitih utjecaja: formalnih i neformalnih Karijera racionalni i emotivni elementi osobnosti Globalizacija i planiranje karijernog puta Karijerna sidra kvalitativne prednosti određene osobe, teorije karijernih sidara u razvoju ljudskih potencijala Individualni plan razvoja karijere i plan obrazovanja Promjena rada i razvoj karijere u društvu rizika i društvu promjena Osobna identifikacija i životni scenarij osobe po Bernu Značaj stavova i sustava vrijednosti pojedinca i okoline za karijerni razvoj Horizontalni i vertikalni razvoj karijere Karijera u struci i karijera po hijerarhijskim položajima radne organizacije
Ishodi učenja
I1 - Razlikovati formalne i neformalne utjecaje u razvoju karijere.
I2 - Analizirati utjecaj racionalnih i emotivnih elemenata osobnosti na planiranje karijernog puta u kontekstu globalizacije
I3 - Valorizirati karijerna sidra i preispitati njihov utjecaj na razvoj ljudskih potencijala.
I4 - Analizirati osobnu identifikaciju i životni scenarij u kontekstu promjene rada i razvoja karijere
I5 - Izraditi individualni plan za razvoj karijere.
I6 - Usporediti horizontalni i vertikalni razvoj karijere te osmisliti razvoj karijere u struci i karijere po hijerarhijskim položajima radne organizacije.
Obavezna literatura
Knjige: Jane L. (Swanson (Author), Nadya Fouad (Author): Career Theory and Practice: Learning Through Case Studies, SAGE Publications, Inc; Third Edition edition, 2014 Članci: Bahtijarević-Šiber, F. Važnost karijere i upravljanje karijerom // Slobodno poduzetništvo. - 6 (1999), 7, str. 130-139. Marušić, S. Upravljanje ljudskim potencijalima : prilog istraživanju razvitka karijere. // Ekonomski pregled.- 44 (1993), 7/8, str. 495-509. Šverko, B. ; Babarović, T. ; Šverko, I. Vrijednosti i životne uloge u kontekstu odabira zanimanja i razvoja karijere. // Suvremena psihologija. - 10 (2007), 2 ; str. 295-320. Bahtijarević-Šiber, F. Uloga organizacije i managera u razvoju karijere. // Slobodno poduzetništvo. - 7 (2000), 6 ; str. 194-202.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.