Karijera i organizacija

Asistenti 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Namjena i cilj predmeta: Predmet studente upoznaje s procesima u poslovnoj okolini organizacije i osposobljava ih za njihovu analizu, sintezu i predviđanja rješenja i njihovih posljedica. Razvija njihovu socijalnu osjetljivost, autonomiju, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, samoevaluaciju i težnje po kvaliteti. Studentu omogućava razumijevanje razvoja osobne karijere u novoj ekonomiji, te razumijevanje novih pojava kao što su stopa zapošljivosti osobe i kompetencije zaposlenika.
Sadržaj
Razvoj karijere kao kombinacija različitih utjecaja: formalnih i neformalnih Karijera racionalni i emotivni elementi osobnosti Globalizacija i planiranje karijernog puta Karijerna sidra kvalitativne prednosti određene osobe, teorije karijernih sidara u razvoju ljudskih potencijala Individualni plan razvoja karijere i plan obrazovanja Promjena rada i razvoj karijere u društvu rizika i društvu promjena Osobna identifikacija i životni scenarij osobe po Bernu Značaj stavova i sustava vrijednosti pojedinca i okoline za karijerni razvoj Horizontalni i vertikalni razvoj karijere Karijera u struci i karijera po hijerarhijskim položajima radne organizacije
Ishodi učenja
I1 - Razlikovati formalne i neformalne utjecaje u razvoju karijere.
I2 - Analizirati utjecaj racionalnih i emotivnih elemenata osobnosti na planiranje karijernog puta u kontekstu globalizacije
I3 - Valorizirati karijerna sidra i preispitati njihov utjecaj na razvoj ljudskih potencijala.
I4 - Analizirati osobnu identifikaciju i životni scenarij u kontekstu promjene rada i razvoja karijere
I5 - Izraditi individualni plan za razvoj karijere.
I6 - Usporediti horizontalni i vertikalni razvoj karijere te osmisliti razvoj karijere u struci i karijere po hijerarhijskim položajima radne organizacije.
Obavezna literatura
1. Gutić Martinčić, S. Upravljanje karijerom // EFFECTUS, 2017.g. 2. Prezentacije s predavanja 3. Studije slučaja prezentirane na vježbama

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.