Upravljanje marketingom baštine – program osposobljavanja i usavršavanja

Datum početka: 23.02.2021.

O programu

Effectus, prva visokoobrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj koja je pokrenula interdisciplinarni studij financija i poslovnog prava, sada pokreće jedinstveno cjeloživotno obrazovanje koje spaja područje marketinga i baštine.

Upravljanje marketingom baštine moderan je koncept specijalističkog obrazovanja koji kroz četiri modula polaznicima pruža znanja, vještine i alate potrebne za pametno upravljanje baštinom. Moduli spajaju potvrđena teorijska i nova praktična znanja marketinga baštine te su prilagođeni potrebama osoba koje na različitim razinama upravljaju kulturnom i prirodnom baštinom, a svoja znanja žele nadograditi novim idejama i vizijama.

Moduli kreću od osnovnog sve do strateškog, a svaki sadrži praktičan zadatak kako bi se uz mentorstvo stručnjaka nova znanja odmah primijenila na konkretnom primjeru. Polaznici će u malim grupama imati priliku dijeliti svoja dosadašnja iskustva s predavačima i kreirati vlastita inovativna rješenja. Tijekom edukacije, polaznicima su na raspolaganju predavači-mentori koji će voditi proces usvajanja znanja kroz vježbe i izradu završnog projekta kojim će učvrstiti stjecanje novih kompetencija.

Cilj programa

Cilj programa je polaznicima omogućiti razumijevanje pravnog okvira baštine te upoznavanje s njezinim vrstama. Putem programa će se opravdati važnost ulaganja u marketing baštine, uvidjeti kako efektivno upravljati baštinom te će polaznici na kreativan i inovativan način naučiti kreirati proizvod baštine pri tome koristeći ključne dijelove marketing plana.

Program pruža uvid u raznolikost učinkovitih alata, kanala i sadržaja koji osiguravaju uspješnost marketinga baštine te uči polaznike odabrati odgovarajuću strategiju za stvaranje dugoročnog plana razvoja baštine i jačanje njezine uloge u gospodarskom razvoju.

Kome je program namijenjen?

Osobama koje se bave (baštinskom) destinacijom, turističkim djelatnicima, djelatnicima u kulturi, prirodi, marketinškim stručnjacima te svima zainteresiranima za ovu temu.

Sadržaj programa:

Basic modul: Osnove marketinga baštine (12 školskih sati)

 • Zaštita i očuvanje kulturne i prirodne baštine
 • Temeljni elementi marketinškog modela
 • Marketing baštine: stanje, mogućnosti i prepreke
 • Analiza slučaja
 • Završna vježba

Advanced modul: Menadžment marketinga baštine (15 školskih sati)

 • Upravljanje baštinom kao kulturno turističkim proizvodom
 • Kreiranje vrijednosti za posjetitelje
 • Održivi marketinški plan
 • Analiza slučaja
 • Završna vježba

Expert modul: Menadžment marketinga baštine (15 školskih sati)

 • Upravljanje baštinom i ekonomska vrijednost
 • Umrežavanje baštine s drugim proizvodima kreativne industrije
 • Digitalni marketing baštine
 • Marketing odnosa s korisnicima baštine
 • Analiza slučaja
 • Završna vježba

Strategic modul: Menadžment marketinga baštine (15 školskih sati)

 • Baština i gospodarski razvoj
 • Strateško planiranje, baština i EU fondovi
 • Strateški planovi – stvaranje dugoročnog baštinskog branda
 • Analiza slučaja
 • Završna vježba

Način održavanja

 • on-line izvedba
 • Poslovno učilište Effectus, Vlaška 94, Zagreb

Završetak programa

Po završetku programa polaznik pristupa pisanju projekta na temu dogovorenu na početku održavanja programa s dodijeljenim mentorom

Nakon uspješno evidentiranog projekta polaznicima se izdaje Certifikat ISO 29993:2017 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija

Trajanje programa

 • 2 dana u tjednu (utorak/petak) u poslijepodnevnim satima
 • ukupno 12 tjedana

Cijena programa

16.000,00 kuna + PDV

10% popusta ostvaruje se pri jednokratnom plaćanju

mogućnost obročnog plaćanja (u 4 rate)

Predavači

Stella Antolović, univ. spec. oec, viša je predavačica na Veleučilištu Baltazar Zaprešić i na Visokom učilištu Algebra gdje predaje kolegije u sklopu studija Menadžmenta u kulturi i Digitalnog marketinga. Studirala je područje marketinga na Sveučilištu u Zagrebu i Osijeku gdje je trenutno na doktorskom studiju. Iskustvo i ekspertizu stekla je kroz razvoj usluga i brendova na području ICT-a, televizije i edukacije. Kao marketinška ekspertica sudjelovala je u više regionalnih i europskih projekata koji su za cilj imali razvoj brendova u području kulture i turizma. Suosnivačica start-upa You Intelligence čija vizija je poboljšanje korisničkog iskustva u digitalnom svijetu.  

dr.sc. Zoran Šikić je izvanredni profesor na Sveučilištu u Zadru gdje je pored ostalog nositelj i izvođač nastave iz kolegija; Zaštita prirode, Upravljanje zaštićenim morskim područjima, Ekologija te Biljni i životinjski svijet u funkciji turizma. Sudjelovao je u pripremi i provedbi  više međunarodnih projekata. Bio je državni tajnik za zaštitu prirode u Ministarstvu kulture, pomoćnik ministra na čelu Uprave za zaštitu prirode, ravnatelj Nacionalnog parka Paklenica, te član radne skupine za pregovore s EU za poglavlje 27 Okoliš. Upisan je u znanstveni registar u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta pod matičnim brojem 337201. U znanstveno-nastavnom i stručnom djelovanju fokus ima na zaštitu prirode i okoliša, upravljanje zaštićenim područjima prirode, održivo gospodarenje prirodnim resursima.

Dr. sc. Jadran Antolović, profesor visoke škole, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku magistrirao na temi “Ekonomska valorizacija nepokretnih spomenika kulture” 1997. godine. U lipnju 2005. godine doktorirao na temi „Spomenička renta u funkciji gospodarenja zaštićenom graditeljskom baštinom“ na Fakultetu ekonomije i turizma Dr Mijo Mirković u Puli. Od 2001. godine ekspert UNESCO-a za pravna i ekonomska pitanja zaštite i očuvanja kulturne baštine. Voditelj brojnih projekata i studija u području upravljanja baštinom, te autor četiri udžbenika iz istog područja. Područja interesa: menadžment u kulturi i kreativnom poduzetništvu, projektni menadžment, ekonomija baštine.

dr.sc. Goranka Horjan, dipl. povjesničarka umjetnosti i prof. engleskog jezika i književnosti, doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku informacijskih i komunikacijskih znanosti. Bila je ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja u tri mandata, a  2004. i 2005. godine obnašala je dužnost pomoćnice ministra kulture Republike Hrvatske za međunarodnu kulturnu suradnju. Od srpnja 2015. ravnateljica je Etnografskog muzeja u Zagrebu. Predsjednica je Međunarodnog komiteta za muzejski menadžment INTERCOM (izabrana u Kyotu (Japan) 2019.). Bila je u dva mandata predsjednica međunarodnog žirija Europe Nostre za nagrade Europske komisije u području kulturne baštine u kategoriji Edukacija, podizanje svijesti o kulturnoj baštini i usavršavanje (2016. – 2019.) te predsjednica Regionalne muzejske alijanse za jugoistočnu Europu ICOM SEE (2017. – 2019.). Pet godina je bila na čelu Europskog muzejskog foruma sa sjedištem u Velikoj Britaniji (2012. – 2017.) koji provodi nagradnu shemu EMYA za najbolje nove europske muzeje, a dodjeljuje se pod pokroviteljstvom Vijeća Europe. U dva mandata bila je članica Upravnog odbora Svjetske muzejske organizacije ICOM sa sjedištem u Parizu (2010 – 2016.) koja ima oko 35000 članova iz 134 zemlje.

Krešimir Starčević, dipl.iur., doktorand na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Tema doktorske disertacije: „Poslovni potencijal tradicijske kulture i baštine kao gospodarskog resursa“. Objavio nekoliko stručnih i znanstvenih radova. Višegodišnje bogato menadžersko iskustvo u gospodarstvu, bankarstvu, osiguranju i državnoj upravi. Posljednjih 25 godina bavi se tradicijskom kulturom i baštinom kao aktivni sudionik i istraživač. Područja interesa: pravo, ekonomija, projektni i strateški menadžment, upravljanje poslovnim procesima, tradicijska kultura i baština, problem solving i decision-making vještine i alati.

prof.dr.sc. Marinko Jurčević, redoviti je profesor u trajnom zvanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija. U stalnom je radnom odnosu na Fakultetu prometnih znanosti, gdje je voditelj katedre za pravo i ekonomiku, a predaje grupu predmeta iz područja menadžmenta i marketinga. Magistrirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2000. godine surađuje i izvodi nastavu na više visokoškolskih institucija u Republici Hrvatskoj, a samo neke od njih su Odjel stručnih studija Sveučilišta u Splitu – studij u Zagrebu, Visoka poslovna škola Libertas, Effectus studij financije i pravo – Visoko učilište, Poslovno veleučilište Zagreb, Akademija dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i ostale. Kao stručni suradnik/ konzultant/edukator surađuje i s više domaćih i međunarodnih poduzeća/organizacija iz profitnog i neprofitnog sektora. Objavio je značajan broj znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu,  koji su objavljeni u međunarodnim referentnim časopisima ili pak prezentirani na međunarodnim znanstvenim kongresima i savjetovanjima. Aktivno sudjeluje u domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim istraživačkim timovima. Pored akademske karijere, radno iskustvo je stjecao obavljajući različite poslove od rada u gospodarstvu, do rada u državnim tijelima uprave. Imenovan je sudskim vještakom za marketing i medije. Jedanaest godina je radio na HRT-u u Odjelu Marketinga HR-a kao propagandista – realizator, baveći se medijskim oglašavanjem, organizacijom i provođenjem različitih medijskih kampanja.

Andreja Vukojević, struč. spec. oec., stručna je specijalistica managementa unutarnje i međunarodne trgovine. Studirala je na Ekonomskom fakultetu i na Visokoj poslovnoj školi Libertas. Iskustvo i ekspertizu stekla je kroz razvoj usluga i brendova u desetogodišnjem radu u Hrvatskoj pošti gdje je bila direktorica marketinga. Danas je voditeljica brenda  u Hrvatskoj turističkoj zajednici te se kontinuirano  bavi promocijom Hrvatske kao turističke destinacije  u zemlji i inozemstvu sa ciljem razvoja hrvatskog turizma. Izrada marketinških planova, rebrendiranje usluga i proizvoda te promocija i oglašavanje su aktivnosti koje svakodnevno planira i provodi. Članica je tima projekta razvoja nove strategije hrvatskog turizma za sljedećih 5 godina.

Izv.prof.dr.sc. Đuro Horvat, profesor visoke škole u trajnom zvanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija , doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na temi Marekting dodane vrijednosti. Obavljao je različite menadžerske funkcije, složene i odgovorne poslove u više gospodarskih subjekata. Član je uglednih znanstvenih i stručnih asocijacija kao i programskih odbora, a za svoje je djelovanje dobio veći broj priznanja. Profesor visoke škole u trajnom zvanju na EFFECTUS – visokoj školi za financije i poslovno pravo. U sklopu znanstvene i stručne suradnje predavao je na više fakulteta kao vanjski suradnik i gost predavač. Autor i suautor je znanstvenih (53) i stručnih (35) radova kao i velikog broja studija iz područja marketinga, menadžmenta-organizacije, novih organizacijskih oblika-clustera i konkurentnosti poduzeća. Objavio je deset knjiga kao autor, suautor ili urednik. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a radovi su objavljeni u zbornicima radova i znanstvenim publikacijama. Područja interesa: strateški menadžment i novi organizacijski oblici, marketing dodane vrijednosti, kreativno i razvojno poduzetništvo.

dr.sc. Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, razvija turističku ponudu hrvatske metropole, stavljajući poseban naglasak na destinacijski menadžment kojeg provodi u suradnji s turističkom industrijom te javnim i privatnim sektorom, u cilju što aktivnije promocije Zagreba, kao i njegovog boljeg turističkog pozicioniranja. Godine 2004. završava poslijediplomski znanstveni studiji na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te stiče akademski stupanj magistra znanosti, a 2019. godine završava poslijediplomski doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku te stiče akademski stupanj doktora znanosti. Područja interesa: turistički menadžment, kreativne i kulturne industrije, projektni menadžment, ekonomija turizma.

mr.sc. Ana Odak školovala se u Zagrebu na Ekonomskom fakultetu i Hrvatskim studijima, smjer novinarstvo. Potom je školovanje nastavila na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je stekla titulu  Magistra znanosti iz područja društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost te titulu Sveučilišna specijalistica europskih studija. Profesionalnu karijeru započela je u Europa Press Holdingu u odjelu marketinga, a nastavila u Ministarstvu unutarnjih poslova. Dio svoje karijere provela je u Ministarstvu pravosuđa, a nakon toga u Agenciji za regionalni razvoj Republike Hrvatske. Većinu radnog vijeka provela je  u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gdje je zadnje četiri godine obnašala funkciju pomoćnice ministra, rukovodeći Upravom za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova. Koordinirala je i poslove vezane uz uspostavu, upravljanje i koordinaciju cjelokupnog sustava strateškog planiranja razvoja na nacionalnoj razini te izradu Nacionalne razvojne strategije. Upravljala je i poslovima vezanim uz koordinaciju cjelokupnog Sustava upravljanja i kontrole EU fondova, poslovima pripreme za korištenje i nadzor provedbe međunarodnih financijskih mehanizama i drugih programa pomoći koji su dostupni Republici Hrvatskoj prema bilateralnim i međunarodnim ugovorima. Trenutno je zaposlena u tvrtki Gitone d.o.o. na poziciji direktora za strateške investicije i poticaje. Područja interesa su joj prije svega EU fondovi i strateško planiranje, između ostalog vezano i uz ulogu prirodne i kulturne baštine u društveno-gospodarskom razvoju Republike Hrvatske. Njezin trenutni fokus rada je u području turizma i vezan je za strateške aktivnosti koje će dovesti do očuvanja, prezentacije, promocije i turističke valorizacije prirodne i kulturne baštine.