Dokument Strateški okvir razvoja 2011. – 2015. izrađen je krajem 2011. godine kao izraz nastojanja da se sagledaju sve sastavnice kompleksne strategije, odgovori na neka od najvažnijih postavljenih pitanja, da se identificiraju ključni razvojni projekti za razdoblje od pet godina te da se obuhvate elementi potrebni za njihovo planiranje i ostvarenje.

U dokumentu Strateški okvir razvoja 2011. – 2015. navedeni su ciljevi koji su usklađeni s misijom i vizijom EFFECTUS-a. Dokument pruža pouzdane informacije o načinim na koji se isti trebaju postići.

Javnosti je dostupna skraćena verzija Dokumenta.

Strateški okvir razvoja 2011. – 2015.: sažeto izvješće 2011/12.

Strateški okvir razvoja 2011. – 2015.: sažeto izvješće 2012/13.

Strateški okvir razvoja 2011. – 2015.: sažeto izvješće 2013/14.

Strateški okvir razvoja 2011. – 2015.: sažeto izvješće 2014/15.