OTVORENI UPISI

Voditelj Ljudskih potencijala – početak programa 12.03.2018.

Koordinator pripreme i provođenja projekata EU – početak programa 01.03.2018.

Nadzor i korporativno upravljanje – početak programa 06.03.2018.

Porezni specijalist – početak programa 26.03.2018.