Menadžment znanja i inovacija

Asistenti 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 14

"

Ciljevi:

Ciljevi
Namjena i cilj predmeta: Kroz predmet se studenti upoznaju s konceptom društva znanja i terminologijom potrebnom za uspješnu primjenu spoznaja i koncepata kod upravljanja znanjem i inovacijama u organizacijskoj okolini. Predmet studentima nudi uvid u različite pristupe znanju i inovacijama, utemeljene na stvarnim iskustvima vodećih organizacija.
Sadržaj
MENADŽMENT ZNANJA Uvod u upravljanje znanjem. Model upravljanja znanjem. Podatak, informacija, znanje, akcija. Znanje i inovacija. Semantičko modeliranje: klasifikacija pojmova i znanstveno istraživanje. Rezoniranje o znanju. Višeagentni sustavi. Vrste znanja u organizacijama. Inteligentna organizacija. Upravljanje strateškim znanjem. Neizrazita logika i Assistum-sustav za upravljanje strateškim znanjem. MENADŽMENT INOVACIJA Uvod u menadžment inovacija i glavni izazovi Inovacije kao menadžerski proces Strategija inoviranja i pripadni rizici Uloga države u inoviranju Razvijanje inovativne organizacije Upravljanje R&D odjelom Izvor ideja Inovativni proizvod
Ishodi učenja
I1 - Analizirali modele upravljanja znanjem.
I2 - Razlikovati vrste znanja i inovacija u različitim organizacijskim oblicima.
I3 - Izraditi strateški plan upravljanja znanjem.
I4 - Prosuditi glavne izazove menadžmenta inovacija i preporučiti rješenje za suočavanje s njima.
I5 - Osmisliti strategiju inoviranja uvažavajući pripadne rizike i regulatorni okvir.
I6 - Predložiti plan za uvođenje novog proizvoda ili usluge na temelju kategorizacije koraka procesa inoviranja.
Obavezna literatura
Prester, j. Menadžment inovacija, 2010, Sinergija Zagreb North, K. Upravljanje znanjem, 2007, Naklada Slap, Zagreb

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.