Asistenti 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 45

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj ovog predmeta je razvijati sposobnost studenata da ovladaju osnovnim pojmovima vezanim za pravo i pravnu znanost, pravosudni sustav Republike Hrvatske te sastav državne organizacije kako bi lakše mogli svladavati program i stjecati potrebna znanja i vještine iz ostalih pravnih predmeta tijekom studija. Studenti će upoznati temeljne pojmove teorije prava i države koji će im pomoći da postupno ovladaju teoretskim pravnim znanjem koje će moći primijeniti u konkretnim situacijama i temeljem kojega će uspjeti razumjeti ulogu prava u društvu.
Sadržaj
1. Uvod - uloga i ciljevi kolegija, glavni objekti izučavanja – država i pravo 2. Pojam države - društvene grupe, organizacija, moć, prisila, vlast, legitimnost, hijerarhija, država kao zajednica i kao organizacija, globalni i politički karakter države. 3. Suverenost državne vlasti, oružana, ekonomska i ideološka moć države, državno stanovništvo i teritorij, specifične funkcije državnopravnog poretka 4.Sastav državne organizacije - državne službene osobe, državni organi, nadležnost, vrste državnih organa, podjela rada u državi, hijerarhija 5. Vrste država - klasifikacija država, oblik vladavine, državno uređenje, politički sustavi, demokracija, birokracija, centralizacija i decentralizacija, moderna država 6. Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske - zakonodavna vlast, sudbena vlast/ustrojstvo sudbene vlasti, Ustavni sud. 7. Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske - izvršna vlast, lokalna samouprava i uprava, pravosudni sustav 8. Izborni sustav - temeljna načela i instituti izbornog prava 9. Teorije o pravu i uvodno o pravnoj normi. Pravne norme - običajne, moralne i pravne norme, izvori pravnih normi, sastav pravne norme, vrste pravnih normi 10. Sistematizacija pravnih normi - pravni instituti i pravne grane, odnos između pojedinih pravnih grana, pravna područja. 11. Primjena pravne norme - utvrđivanje važećih pravnih normi, tumačenje pravnih normi, popunjavanje pravnih praznina 12. Pravni odnos - sastav i vrste pravnih odnosa, pravni subjekti, pravni objekti 13. Pravni odnos - obveza i ovlaštenje, pravne činjenice, pravne radnje, pravne praznine 14. Pravni akt - hijerarhija, načelo zakonitosti, ustav, zakon, podzakonski akti, običajno pravo, individualni pravni akti, važenje, pravednost i efikasnost pravnih akata 15. Pravni poredak Republike Hrvatske, ljudska prava i temeljne slobode iz Ustava RH
Ishodi učenja
I1 - Objasniti pojam države i suverenosti državne vlasti.
I2 - Opisati sustav državne uprave i funkcioniranja vlasti u državi.
I3 - Prikazati ustrojstvo vlasti u Republici Hrvatskoj i pravosudni sustav.
I4 - Opisati ulogu pravne norme u društvu, a posebno u suvremenom poslovnom okruženju.
I5 - Objasniti pojam pravnog odnosa.
I6 - Definirati pojmove izvora prava, pravnog akta i pravnih lijekova.
Obavezna literatura
Uzelac, Jelena: Uvod u pravo i pravosudni sustav RH, skripta I i II, interne skripte, recenzirani i kategorizirani nastavni materijal, EFFECTUS, Zagreb, 2013. ISBN 978-953-57077-4-5

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.