Centar za studente i nastavnike (referada)

Katedra je temeljna organizacijska jedinica akademsko-nastavnog podsustava EFFECTUS-a koja se osniva za srodne studijske discipline (predmete), unutar koje nastavno i suradničko osoblje uključeno u nastavni proces na studijima ostvaruje svoje akademske i razvojne aktivnosti iz znanstvenog i stručnog područja iz srodnih studijskih disciplina kojima pripada.

Katedra razvija znanstveni i stručni rad u jednom znanstvenom polju i/ili interdisciplinarnom znanstvenom području.

Katedre se ustrojavaju unutar studija i suradnjom među studijima te objedinjuju srodne nastavne predmete s predmetima užeg ili posebnog stručnog područja.

O ustroju katedri, rasporedu studijskih disciplina (predmeta) po katedrama, o njihovom pripajanju te ukidanju, kao i o rasporedu članstva u njoj, dekan donosi posebnu odluku.

Katedru predstavlja i njenim radom rukovodi predstojnik Katedre. Predstojnik Katedre odgovoran je za svoj rad Stručnom vijeću EFFECTUS-a i dekanu. Za predstojnika Katedre može biti imenovan nastavnik izabran u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju.

dr. sc. Duška Šarin

Predstojnica katedre za pravo

duska.sarin@gmail.com

dr. sc. Zoran Najdanović

Predstojnik katedre za ekonomiju i poduzetništvo

znajdanovic@effectus.com.hr

dr. sc. Natalia Tutek

Predstojnica katedre za interdisciplinarne studije

ntutek@effectus.com.hr