Porezno pravo i porezni postupak

Asistenti 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj ovog predmeta je upoznati studente s osnovama poreznog materijalnog i procesnog (postupovnog) prava. Naglasak je na razumijevanju temeljnih ustavnih polazišta i pravnih instituta poreznog prava. Stečeno znanje će studentima omogućiti proučavanje zahtjevnijih poreznih pitanja i specifičnih poreznih područja, a s tim će steći i sposobnost samostalnog rješavanja porezno-pravnih pitanja.
Sadržaj
1. Porezno pravo kao dio pravnog sustava 2. Izvori poreznog prava 3. Osnovna načela poreznog prava 4. Klasifikacija poreza, 5. Poreznopravni odnos i porezno dužnički odnos 6. Osnove poreznog procesnog prava (postupci određivanja poreza i postupci porezne kontrole) 7. Pravni lijekovi 8. Ovršni postupak u poreznom pravu 9. Porezni prekršaji i kaznena djela 10. Upravni spor
Ishodi učenja
I1 - Povezati temeljne pojmove, načela, izvore poreznog prava s drugim granama prava
I2 - Opisati porezno-pravni i porezno dužnički odnos te osnovne institute poreznog prava u utvrđivanju porezne obveze
I3 - Opisati provođenje postupka poreznog nadzora i postupka utvrđivanja porezne obveze
I4 - Analizirati provedbu ovršnog postupka i prisilne naplate poreza te praktične implikacije instituta porezne zastare i nemogućnosti naplate poreznog duga
I5 - Analizirati sadržaj pravnih lijekova u postupcima utvrđivanja porezne obveze, obilježja poreznih prekršaja i poreznih kaznenih djela
I6 - Interpretirati odredbe propisa o upravnim sporovima i administrativnoj suradnji koje se primjenjuju u poreznim stvarima
Obavezna literatura
Arbutina, Hrvoje; Rogić Lugarić, Tereza: Osnove poreznog prava,Narodne novine travanj 2017. godine.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.