Nastavnici i suradnici

Đuro Horvat

Đuro Horvat

Znanstveni suradnik
Docent
More Detail

Robert Kopal

Viši znanstveni suradnik
Izvanredni profesor
Profesor visoke škole u trajnom zvanju
More Detail
Mira Lenardić

Mira Lenardić

Izvanredni profesor
More Detail

Zoran Najdanović

Znanstveni suradnik
Profesor visoke škole - trajno zvanje
More Detail

Duška Šarin

Znanstvena suradnica
Viši predavač
More Detail
Aljoša Šestanović

Aljoša Šestanović

Znanstveni suradnik
Viši predavač
More Detail
Danko Špoljarić

Danko Špoljarić

Profesor visoke škole
More Detail
Iva Tomić

Iva Tomić

Viši znanstveni suradnik
More Detail

Paško Anić Antić

Profesor visoke škole - trajno zvanje
More Detail

Tajana Barbić

Viši znanstveni suradnik
More Detail

Vesna Cigan

Viši predavač
More Detail

Ante Orlović

Profesor visoke škole
More Detail

Dubravko Radošević

Viši znanstveni suradnik
Izvanredni profesor
More Detail